Obchodné podmienky

1. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu e-lupy môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

2. Zákazník si môže v e-obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka.

3. Po objednaní tovaru stlačením tlačidla Košík a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Po naplnení košíka má zákazník na výber spôsob dopravy a spôsob platby.

4. Neregistrovaný zákazník je po stlačení tlačítka Objednať povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém e-obchodu vyžaduje. Tieto údaje budú použité iba pre vnútornú potrebu systému e-obchodu a spoločnosť Sagitta s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Pri registrácii môže každý zákazník zadať svoje prístupové meno a heslo, ktorým sa bude pri budúcich nákupoch hlásiť v systéme e-obchodu. Pri každom ďalšom nákupe stačí zadať iba svoje prístupové meno a heslo a nie je potrebné znova vypĺňať osobné údaje.

5. Po stlačení tlačidla OK v nákupnom košíku bude Vaša objednávka zaregistrovaná v systéme e-lupy, vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Sagitta s.r.o. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

6. Po úspešnom objednaní tovaru  sa s Vami prostredníctvom mailu alebo telefonicky spojí náš pracovník a bude Vás informovať o dostupnosti tovaru a termíne dodania, prípadne možnosti osobného prevzatia.

7. V prípade dodávky tovaru prostredníctvom poštovej dobierky či kuriérom Vám tovar bude odovzdaný až po zaplatení faktúry v hotovosti na pošte či kuriérovi. Ak zvolíte dopravu kuriérom, nezabudnite pri registrácii uviesť mobilný kontakt na ktorom Vás kuriér môže kontaktovať. Tovar zaslaný kuriérom je doručený zákazníkovi na druhý deň priamo domov - na dodaciu adresu. Tovar zaslaný na dobierku je doručený zvyčajne do 5 dní na Vašu príslušnú Poštu.

8. Spoločnosť Sagitta s.r.o. garantuje cenu z objednávky (zálohovej faktúry) v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti. Vo všetkých ostatných prípadoch si spoločnosť Sagitta s.r.o. vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude zákazník informovaný.

9. Spoločnosť Sagitta s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 14 dní od uhradenia zálohovej faktúry. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zákazníkovi bude ponúknutá možnosť zrušenia objednávky. Zároveň má zákazník nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. V praxi je tovar spravidla dodaný do troch pracovných dní po príjme úhrady na náš účet.

10. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Tovar musí byť zabalený, bez viditeľného poškodenia. Máte nárok tovar neprebrať aj vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný.

11. Reklamácia tovaru: Ak  zistíte  že tovar je nefunkčný, alebo inak vadný do 3 pracovných dní od prevzatia výrobku môžete tovar doniesť osobne do sídla spoločnosti, alebo zaslať na adresu Sagitta, s.r.o. na náklady spoločností Sagitta s.r.o. kde sa posúdi reklamácia a ak reklamácia bude uznaná, bude vám tovar vymenený  za nový a bezplatne zaslaný späť. Ešte pred poslaním tovaru konzultujte závadu telefonicky, alebo e-mailom sagitta@sagitta.cz. V prípade neoprávnenej reklamácie Vám bude naúčtované prepravné!  Po uplynutí tejto doby spoločnosť Sagitta s.r.o. dopravné neuhrádza a platí obvyklý reklamačný postup stanovený reklamačným poriadkom našej spoločnosti.

12. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópie dodacieho listu a faktúry. Záručná doba je stanovená v záručnom liste dodaným s výrobkom. Spoločnosť Sagitta s.r.o. si vyhradzuje právo predlžiť dobu vybavenia reklamácie pre tovar, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú na opravu tovaru. Doba vybavenia reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru našou spoločnosťou. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.

13. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli…),poškodeným záručnej plomby, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.


Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop